REKUPERACE - řízené větrání

Větrání, chlazení a přitápění větrací jednotkou FUTURA JABLOTRON.

 

Řízené větrání a rekuperací tepla REGULUS

Větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání

Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy se bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou

Současné novostavby trpí nedostatečnou výměnou vzduchu. Vznikají problémy s vlhkostí, plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči

To vše odpadá po instalaci ventilačního systému.

Objekt je větrán automaticky i v době kdy není obýván

Jednotka FUTURA zajistí větrání, chlazení i přitápění, včetně práce s vlhkostí

Centrální rekuperační jednotky

Vedle velkých centrálních rekuperačních jednotek je do jednotlivých místností možné navrhnout lokální rekuperační jednotku.