Snaha o snížení nákladů na vytápění vede k stále dokonalejšímu vzduchovému utěsnění objektu. Je to logické, bráníme se tím úniku tepla. Bohužel ale zapomínáme utěsněné spáry nahradit jiným zdrojem čerstvého vzduchu.

Ve vzduchově těsněném objektu vznikají problémy s vlhkostí, s koncentrací CO2, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů.

Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky.

Máme pro Vás připraveno řešení s použitím větracích jednotek firmy REGULUS a JABLOTRON.

Navrhneme řešení, provedeme rozvody vzduchu, dodáme rekuperační jednotku a správně seřídíme průtoky vzduchu.

 

Na téma rekuperace s ing. Tomášen Strakou Ph.D. z firmy REGULUS.

 

Řízené větrání a rekuperací tepla REGULUS

Co to je větrání s rekuperací tepla

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

K čemu slouží větrání s rekuperací tepla?

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.

Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky, i v době kdy není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů. Slouží k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu.

Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu a je tedy třeba v objektu uvažovat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla. Větrací systémy pro rodinné domy nevyžadují detailní projekt ani žádný složitý výpočet.

 

Centrální rekuperační jednotky

 

Centrální ventilační rekuperační jednotku pro celý objekt je třeba volit takovou, která umožňuje regulaci průtoku vzduchu. Potřeba výměny vzduchu je v průběhu dne a v průběhu jednotlivých dní v týdnu odlišná. Objekt je třeba větrat i v době, kdy v něm nikdo není, i když podstatně méně. V období, kdy je zapotřebí větrat prázdný objekt stačí vyměnit vzduch v objektu, zhruba jednou za 6 hodin, v případě běžného užívání objektu se doporučuje výměna vzduchu jednou za dvě hodiny a při intenzivním větrání je třeba vyměnit vzduch za dobu kratší než je jedna hodina. Proto by větrací jednotka měla mít maximální hodinový výkon minimálně rovný objemu větrané (obytné) části objektu.

Vedle velkých centrálních rekuperačních jednotek je do jednotlivých místností možné navrhnout lokální rekuperační jednotku.