cm_beton_200_100

Dopravuje se na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelněizolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti.
V místě stavby nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu, protože ukládka probíhá čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo Aeronicer® II. Díky tomu je tento postup rychlý a šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.) bez nároků na zdroj vody a přípojku elektrické energie.

 

Název Druh směsi Min. pevnost v tlaku po 28 dnech Objemová hmotnost ve vysušeném stavu (orientačně)
Poriment P - 300 Cementová pěna s polystyrenem 0,3 MPa 300 kg/m3
Poriment P - 400 Cementová pěna s polystyrenem 0,4 MPa 400 kg/m3
Poriment P - 500 Cementová pěna s polystyrenem 0,5 MPa 500 kg/m3
Poriment PS - 500 Cementová pěna s polystyrenem - sklon 0,4 MPa 500 kg/m3
Poriment W - 600 Cementová pěna 1,2 MPa 600 kg/m3
Poriment WS - 700 Cementová pěna s polystyrenem - sklon + kotvení hydroizolace 2,0 MPa 700 kg/m3

 

TENKOVRSTVÉ VYROVNÁVKY PODLAHY

V moderní výstavbě nahrazuje složitou pokládku polystyrenové izolace na rozvody elektro, vody, odpadů, topení a centrálních vysavačů vedených po stropní konstrukci. Odpadá složité pískování a pěnění dutin a výškových přechodů. Dokonale obtéká všechny nerovnosti a tvoří rovnou plochu pro další vrstvy podlahy. Např. tepelné a kročejové izolace, lité podlahy apod. U rekonstrukcí se využívá jako výplň při nahrazování zásypů dřevěných stropů nebo vyplňování klembových stropů. Pro tento účel se využívá PORIMENT P a PORIMENT W.

Nevýhodou je nutnost nechat PORIMENT vyschnout alespoň 20 dní od pokládky, než se přistoupí k realizaci další vrstvy. Zabrání se tím dlouhodobému uzavření vlhkosti v podlahové konstrukci.

Odkaz na podrobné informace výrobce: PORIMENT

 

poptávkový formulář