Ukázka hrubých chyb, na které chtějí zákazníci dodat litý potěr: