Na stavbách se velmi často setkáváme s porušováním pracovních postupů, jedná se většinou o špatné uložení rozvodů elektřiny, vody, vysavače či vzduchových kanálů atd.  Často nezbývá nic jiného než podlahu vybourat nebo se s vadami smířit po celou dobu životnosti lité podlahy.

Nejčastější příklady závad podlah a podlahového vytápění:

Všechna tato negativa velmi dobře známe z naší každodenní praxe. I stesky investorů: „Kdybych tohle býval věděl“.